ცხადდება შიდასაკონსერვატორიო შესარჩევი კონკურსი

06-04-2020
„უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის“ პროგრამის ფარგლებში განხო...
კონფერენცია-ფორუმი„სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მეთოდიკა“
06-04-2020
ცხადდება შიდასაკონსერვატორიო შესარჩევი კონკურსი მეთოდური რესურსის შექმნისთვის, რ...
საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადის ცვლილება

01-04-2020
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტი...
საქართველოს მთავრობის დადგენილება
31-03-2020
საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პირობებში საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწ...
საკონკურსო განაცხადების მიღების წესის და ვადების ცვლილება

19-03-2020
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტი...
შიდასაკონსერვატორიო შერჩევის შედეგები
16-03-2020
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით (სხდომის ოქ...
შიდასაკონსერვატორიო შესარჩევი კონკურსი

13-03-2020
,,მაღალმთიანი რეგიონებისთვის კულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობა“ ...
შიდასაკონსერვატორიო შესარჩევი კონკურსი
13-03-2020
,,ეთნიკურ უმცირესობათა თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით შემოქმედებითი საქმიანო...