შიდასაკონსერვატორიო კონკურსიში შერჩეული პროექტი

25-04-2020
შერჩეულ იქნა პროექტი „აღმოსავლეთ საქართველოს მთის რეგიონების სამუსიკო ტრადიციები...
ხარისხის უზრუნველყოფის თემატური ჯგუფის ონლაინ შეხვედრა
17-04-2020
2020 წლის 16 მარტს ელექტრონული პორტალი zoom-ის მეშვეობით გაიმართა რექტორთა მუდმი...
ცხადდება შიდასაკონსერვატორიო შესარჩევი კონკურსი

06-04-2020
„უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის“ პროგრამის ფარგლებში განხო...
კონფერენცია-ფორუმი„სამუსიკო დისციპლინების სწავლების მეთოდიკა“
06-04-2020
ცხადდება შიდასაკონსერვატორიო შესარჩევი კონკურსი მეთოდური რესურსის შექმნისთვის, რ...
საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადის ცვლილება

01-04-2020
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტი...
საქართველოს მთავრობის დადგენილება
31-03-2020
საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პირობებში საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწ...
საკონკურსო განაცხადების მიღების წესის და ვადების ცვლილება

19-03-2020
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტი...
შიდასაკონსერვატორიო შერჩევის შედეგები
16-03-2020
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით (სხდომის ოქ...