ოთხშაბათი
24.10
18:00
მცირე დარბაზი
თსკ-ს, გრიგის მუს.აკადემიის ყაზახეთის კონსერვატორიის, ბაქოს
სამშაბათი
30.10
13:00
მცირე დარბაზი
მსოფლიო და ქართული მრავალხმიანობის კონცერტი
ოთხშაბათი
31.10
13:00
მცირე დარბაზი
მსოფლიო და ქართული მრავალხმიანობის კონცერტი
პარასკევი
02.11
19:00
დიდი დარბაზი
Kwartludium - Presentation Of Polish Contemporary Music In G
ორშაბათი
05.11
19:00
მცირე დარბაზი
თბილისის კამერული მუსიკის XIII ფესტივალი