აბიტურიენტთა  საყურადღებოდ!


თბილისის
ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია 2017-2018 ასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო პროგრამაზე "საშემსრულებლო  ხელოვნება". 

 

სპეციალობები: კლავიშიანი საკრავები, საორკესტრო  სიმებიანი საკრავები, საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები, სოლო აკადემიური სიმღერა, აკადემიური გუნდის დირიჟორობა.

 

შემოქმედებითი ტურების ჩატარების განრიგი:1) 26 ივნისიდან  30  ივნისის   ჩათვლით -აბიტურიენტების რეგისტრაცია საშემსრულებლო ფაკულტეტის დეკანატში (12 სთ-დან 16 სთ-მდე).


2) 30 ივნისი - კენჭისყრა სპეციალობის შემოქმედებით ტურში მონაწილე აბიტურიენტთა რიგითობის დადგენის მიზნით (16 სთ., საშემსრულებლო ფაკულტეტის დეკანატი)


3)  30 ივნისი  -   შემოქმედებითი  ტურების  განრიგის  გამოცხადება;


4)  1  ივლისიდან   8  ივლისის  ჩათვლით  -  შემოქმედებითი ტურების ჩატარება.

 


 შენიშვნა: გამოცდაზე დაიშვებიან ის ბაკალავრები, ვისაც  გავლილი აქვს სამუსიკო-საგანმანათლებლო პროგრამა

 


საკონტაქტო ინფორმაცია: 
ტელ.: (+995 32) 298 70 27  
ელ-ფოსტაstudy@conservatoire.edu.ge
მისამართი: 0108, თბილისი, გრიბოედოვის . № 8-10