საგაზაფხულო სემესტრის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები გამოცდებისთვის ცხრილი და საგამოცდო კომისიების შემადგენლობა.