კონსერვატორიის სასწავლო დეპარტამენტი კურირებს სასწავლო პროცესს, რომელიც ფუნქციონირებს 2010 წლიდან. დეპარტამენტის მიზანია, ფაკულტეტებსა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან კოორდინირებული მუშაობით, კონსერვატორიაში საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე, ასევე მოსამზადებელ და სასერტიფიკატო კურსებზე სასწავლო პროცესის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელება.


დეპარტამენტი მენეჯმენტს უწევს სასწავლო პროცესის ორგანიზაციულ მხარეს და აწარმოებს მის მონიტორინგს. დეპარტამენტი ასევე უზრუნველყოფს სტუდენტთა მისაღები და საკვალიფიკაციო გამოცდების, მობილობის პროცესის წარმართვას; ახდენს მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების (დიპლომები, სერტიფიკატები) მომზადებას, გაცემასა და აღრიცხვას.


სასწავლო დეპარტამენტის უფროსი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაია ტაბლიაშვილი


სასწავლო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე: ნანა კალანდაძე
სასწავლო დეპარტამენტის სპეციალისტი: რუსუდან თაბაგარი
კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი, N228

Tel/Fax:+995 32 298 70 27

email: study@conservatoire.edu.ge

 

პარასკევი
23.03
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი
შაბათი
24.03
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ეთერ გულისაშვილი
ორშაბათი
26.03
19:00
დიდი დარბაზი
ზ. ფალიაშვილი - დაისი
კვირა
01.04
19:00
დიდი დარბაზი
"ვირტუოზის სული" უვე ბერკემერი (ფ-ნო), ბელა ბერკემერ-მახარაძ
პარასკევი
13.04
19:00
დიდი დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ლუკა ოქროს