სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

2019-2020 სასწავლო წელი

აკადემიური კალენდარი

საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები

 

შემოდგომის სემესტრი

N

შინაარსი

დაწყება

დასრულება

1

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია

02. 09. 2019

09. 09. 2019

2

სალექციო მეცადინეობები

16. 09. 2019

28. 12. 2019

3

ინდივიდუალური მეცადინეობები

(16 კვირიანი)

16. 09. 2019

11. 01. 2020

4

ინდივიდუალური მეცადინეობები

(17 კვირიანი)

16. 09. 2019

18. 01. 2020

5

საგამოცდო პერიოდი

30. 12. 2019

31. 01. 2020

 

 

არდადეგები

01. 02. 2020

11. 02. 2020

გაზაფხულის სემესტრი

N

შინაარსი

დაწყება

დასრულება

1

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია

05. 02. 2020

07. 02. 2020

2

სალექციო მეცადინეობები

12. 02. 2020

25. 05. 2020

3

ინდივიდუალური მეცადინეობები

(16 კვირიანი)    

12. 02. 2020

02. 06. 2020

4

ინდივიდუალური მეცადინეობები

(17 კვირიანი)

12. 02. 2020

09. 06. 2020

5

საგამოცდო პერიოდი

27. 05. 2020

07. 07. 2020

 

 

 

 

 

არდადეგები

08. 07. 2020

31. 08. 2020

 

 გადმოსაწერად მიჰყევით ბმულს:  აკადემიური კალენდარი