სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის

სახელმწიფო კონსერვატორია

2017-18 სასწავლო წლის

აკადემიური კალენდარი

საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები

 

 

შემოდგომის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:2017 წლის 11 - 16 სექტემბერი;

•    სალექციო მეცადინეობები: 18 სექტემბერი - 30 დეკემბერი;

•    ინდივიდუალური მეცადინეობები:

        18 სექტემბერი - 09 იანვარი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);

        18 სექტემბერი - 20 იანვარი (სპეციალობა);

•    საგამოცდო პერიოდი: 03 იანვარი - 31 იანვარი;

•    არდადეგები: 01 თებერვალი - 11 თებერვალი.

 


გაზაფხულის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:2018 წლის 01 – 10 თებერვალი;

•    სალექციო მეცადინეობები: 12 თებერვალი - 25 მაისი;

•    ინდივიდუალური მეცადინეობები:

         12 თებერვალი - 02 ივნისი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);

         12 თებერვალი - 09 ივნისი (სპეციალობა);

•    საგამოცდო პერიოდი - 28 მაისი - 07 ივლისი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


სამშაბათი
22.05
15:00
თსკ ისტორიის მუზეუმი
ფესტივალი "ქალი და მუსიკა" - პორტრეტები: ნ. ხუბურია, ნ. სვან
სამშაბათი
22.05
19:00
დიდი დარბაზი
პოლონური ავანგარდული მუსიკის ფესტივალი Orient and Occident
სამშაბათი
22.05
19:00
მცირე დარბაზი
კამერულ-ვოკალური მუსიკის კონცერტი. პროფ. ლიანა დადივაძის კლა
ოთხშაბათი
23.05
17:00
დიდი დარბაზი
ფესტივალი "ქალი და მუსიკა" - თ. ფუტკარაძის "თევზის წერილები"
ოთხშაბათი
23.05
19:00
დიდი დარბაზი
ფესტივალი "ქალი და მუსიკა" - ნ. სვანიძე "გულიდან სისხლის წვე
ხუთშაბათი
24.05
18:00
დიდი დარბაზი
ნიჭიერთა ათწლედის მოსწავლეთა კონცერტი
ხუთშაბათი
31.05
20:00
დიდი დარბაზი