სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

2020-2021 სასწავლო წელი

აკადემიური კალენდარი

 

საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები


საშემოდგომო სემესტრი

N

შინაარსი

დაწყება

დასრულება

1

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია

01. 09. 2020

04. 09. 2020

2

ინდივიდუალური/სალექციო მეცადინეობები

07. 09. 2020

19. 12. 2020

3

საგამოცდო პერიოდი

21. 12. 2020

23. 01. 2021

 

 

არდადეგები

24. 01. 2021

31. 01. 2021

გაზაფხულის სემესტრი

N

შინაარსი

დაწყება

დასრულება

1

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია

25. 01. 2021

27. 01. 2021

2

ინდივიდუალური/სალექციო მეცადინეობები

01. 02. 2021

15. 05. 2021

3

საგამოცდო პერიოდი

17. 05. 2021

19. 06. 2021

 

 

 

 

 

არდადეგები

20. 06. 2021

31. 08. 2021

 

გადმოსაწერად მიჰყევით ბმულს:  აკადემიური კალენდარი