2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრის სალექციო მეცადინეობების ცხრილი


მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის
2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრის სამეცადინო ცხრილი

 

 

 

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის

საგამოცდო ცხრილი  2017-2018 სასწ. წელი - I ეტაპი

 


მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის 

 სალექციო ცხრილი (II ეტაპი)

 


მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის

საგამოცდო ცხრილი  2017-2018 სასწ. წელი - II ეტაპი


 


2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრის საგამოცდო ცხრილი

 

 


2017-2018 სასწავლო წლის II სემესტრის სალექციო მეცადინეობების ცხრილი

 

 

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის

სალექციო ცხრილი  - III ეტაპი


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


სამშაბათი
20.02
18:00
მცირე დარბაზი
ვოკალლური მუსიკის კონცერტი
ოთხშაბათი
21.02
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ნინო მოდებაძე
პარასკევი
23.02
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპინო მუსიკის კონცერტი ეძღვნება მ.ნანეიშვილის ხსოვნას
ოთხშაბათი
28.02
20:00
დიდი დარბაზი
ჯაზის საღამო - ბექა გოჩიაშვილის ტრიო
კვირა
01.04
19:00
დიდი დარბაზი
"ვირტუოზის სული" უვე ბერკემერი (ფ-ნო), ბელა ბერკემერ-მახარაძ
პარასკევი
13.04
19:00
დიდი დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ლუკა ოქროს