თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია
სადოქტორო პროგრამები:


საშემსრულებლო ხელოვნება


სპეციალობები:


სოლო ფორტეპიანო,

ორგანი,
საკონცერტმაისტერო დაოსტატება,
კამერული ანსამბლი,
საორკესტრო საკრავები,
აკადემიური გუნდის დირიჟორობა,
აკადემიური სიმღერა.


სამუსიკისმცოდნეო კვლევები


სპეციალობები:


მუსიკის თეორია,
მუსიკის ისტორია,
ეთნომუსიკოლოგია,
საეკლესიო მუსიკოლოგია,
საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორია და თეორია


კომპოზიცია


სპეციალობა: კომპოზიცია


სწავლების ფორმა დღის დასწრებული. სწავლება წარმოებს ქართულ ენაზე.
სწავლის  ხანგრძლივობა სადოქტორო პროგრამებზე - 3 წელი (6 სემესტრი, 180 ECTS).
სწავლის საფასური სადოქტორო პროგრამებზე -1 წელი -3200 ლარი.