სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების მოთხოვნები:

სადოქტორო პროგრამებზე ბარდება შემდეგი გამოცდები:

I. სპეციალობა

II. სპეციალობის მომიჯნავე დისციპლინები

III. უცხო ენა: ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, იტალიური, რუსული

 

სადოქტორო პროგრამა - სამუსიკისმცოდნეო კვლევები

 

სპეციალობები (მოთხოვნები სპეციალობაში, სპეციალობის მომიჯნავე დისციპლინებში იხ. დანართი):

 1. მუსიკის თეორია
 2. მუსიკის ისტორია
 3. ეთნომუსიკოლოგია
 4. საეკლესიო მუსიკოლოგია
 5. საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორია და თეორია

 

 

სადოქტორო პროგრამა - კომპოზიცია

სპეციალობა (მოთხოვნები სპეციალობაში, სპეციალობის მომიჯნავე დისციპლინებში):

 

კომპოზიცია

 

 

სადოქტორო პროგრამა - საშემსრულებლო ხელოვნება

სპეციალობები (მოთხოვნები სპეციალობაში, სპეციალობის მომიჯნავე დისციპლინებში):

 1. სოლო ფორტეპიანო
 2. ორგანი
 3. კამერული ანსამბლი
 4. საკონცერტმაისტერო დაოსტატება
 5. საორკესტრო საკრავები - სიმებიან-ხემიანი
 6. საორკესტრო საკრავები - ჩასაბერი და დასარტყამი
 7. აკადემიური გუნდის დირიჟორობა
 8. აკადემიური სიმღერა

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10