აბიტურიენტებმა  რეგისტრაციისას  უნდა  შემოიტანონ  შემდეგი  საბუთები:

•    განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);
•    საქართველოს მოქალაქის  პირადობის  დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი;
•    3 ფოტოსურათი (3X4 ზომით);
•    ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის, უმაღლესი აკადემიური სამუსიკო განათლების დამადასტურებელი დიპლომი და დიპლომის დანართი (დედანი);
•    გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი (დედანი);

    პროგრამაზე „მუსიკის ტექნოლოგია“ სავალდებულოა აბიტურიენტმა წარმოადგინოს ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატ (დამოწმებულ ნოტარიულად);  აგრეთვე - პროგრამის მოთხოვნებით გათვალისწინებული მასალები;

•    გამოცდების საფასურის (20 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ოთხშაბათი
21.02
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ნინო მოდებაძე
პარასკევი
23.02
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპინო მუსიკის კონცერტი ეძღვნება მ.ნანეიშვილის ხსოვნას
ოთხშაბათი
28.02
20:00
დიდი დარბაზი
ჯაზის საღამო - ბექა გოჩიაშვილის ტრიო
კვირა
01.04
19:00
დიდი დარბაზი
"ვირტუოზის სული" უვე ბერკემერი (ფ-ნო), ბელა ბერკემერ-მახარაძ
პარასკევი
13.04
19:00
დიდი დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ლუკა ოქროს