დირექტორი - პავლე კვაჭაძე

 

ტელეფონი:  (+995 32) 293 46 24 
ტელ:          (+995 32) 292 01 72

 

 

დირექტორის მოადგილე - ნატა მეცხოვრიშვილი

 

ტელეფონი:  (+995 32) 292 24 46
ტელ:          (+995 32) 292 24 47

 

 

ბუღალტერი - ლიანა ალხაზიშვილი

 

ტელეფონი:  (+995 32) 293 46 24
ტელ:          (+995 32) 292 01 72

 

 

კონცერტების კოორდინატორი - ნანა სტრაჟევსკაია

 

ტელეფონი:   (+995 32) 293 46 24 ;  292 24 46
ტელ:           (+995 32) 292 24 47

 

 

 

E-mail:

classica@classica.ge
grandhall@tsc.edu.ge