დირექტორი - პავლე კვაჭაძე

 

ტელეფონი:  (+995 32) 293 46 24 
ტელ:          (+995 32) 292 01 72

 

 

დირექტორის მოადგილე - ნატა მეცხოვრიშვილი

 

ტელეფონი:  (+995 32) 292 24 46
ტელ:          (+995 32) 292 24 47

 

 

ბუღალტერი - ლიანა ალხაზიშვილი

 

ტელეფონი:  (+995 32) 293 46 24
ტელ:          (+995 32) 292 01 72

 

 

კონცერტების კოორდინატორი - ნანა სტრაჟევსკაია

 

ტელეფონი:   (+995 32) 293 46 24 ;  292 24 46
ტელ:           (+995 32) 292 24 47

 

 

 

classica@classica.ge
grandhall@conservatoire.edu.ge

ორშაბათი
19.02
18:00
მცირე დარბაზი
ე.მიქელაზის სახ. ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლეთა
სამშაბათი
20.02
18:00
მცირე დარბაზი
ვოკალლური მუსიკის კონცერტი
პარასკევი
23.02
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპინო მუსიკის კონცერტი ეძღვნება მ.ნანეიშვილის ხსოვნას
კვირა
01.04
19:00
დიდი დარბაზი
"ვირტუოზის სული" უვე ბერკემერი (ფ-ნო), ბელა ბერკემერ-მახარაძ
პარასკევი
13.04
19:00
დიდი დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ლუკა ოქროს