დირექტორი - პავლე კვაჭაძე

 

ტელეფონი:  (+995 32) 293 46 24 
ტელ/ფაქსი:  (+995 32) 292 01 72

 

 

მენეჯერი - ნატა მეცხოვრიშვილი

 

ტელეფონი:  (+995 32) 292 24 46
ტელ/ფაქსი:  (+995 32) 292 24 47

 

 

ბუღალტერი - ლიანა ალხაზიშვილი

 

ტელეფონი:  (+995 32) 293 46 24
ტელ/ფაქსი:  (+995 32) 292 01 72

 


კონცერტების კოორდინატორი - ნანა სტრაჟევსკაია

 

ტელეფონი:   (+995 32) 293 46 24 ;  292 24 46
ტელ/ფაქსი:   (+995 32) 292 24 47

 

 

საზღვარგარეთთან ურთიერთობის მენეჯერი - ალექსანდრა ქურდაშვილი

 

ტელეფონი:  (+995 32) 292 24 46
ტელ/ფაქსი:  (+995 32) 292 24 47

 

 

classica@classica.ge
grandhall@conservatoire.edu.ge