ლექცია - ლიუდმილა კაზანცევა

02-04-2017
ლიუდმილა კაზანცევა ასტრახანის კონსერვატორიისა და ვოლგოგრადის ხელოვნებისა და კულტ...
ლექცია - რიმა პოვილიონიენე
02-04-2017
რიმა პოვილიონიენე ლიტვის მუსიკისა და თეატრის აკადემიის მუსიკოლოგიის დეპარტამენტი...
ვორკშოფი - მანოლის (ემანუილ) ვლიტაკისი

02-04-2017
მანოლის (ემანუილ) ვლიტაკისი ბერლინის ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორი...
სტუდენტთა IV საერთაშორისო კონფერენცია – “The Sound Ambiguity”.
20-01-2017
ვროცლავში (პოლონეთი) კაროლ ლიპინსკის სახელობის მუსიკის აკადემია მართავს სტუდენტთ...
თბილისის მეორე საერთაშორისო მუსიკოლოგიური კონფერენცია

07-07-2016
თბილისის კონსერვატორია ატარებს საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე „თანამედროვე მუ...
ეთნომუსიკოლოგთა კონფერენცია და ფოლკლორული კონცერტი
13-05-2016
ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების მიმართულება 2016 წლის 24 მაისს ატარებს ა...
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

20-04-2016
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ატარებს საკონსულტაციო დღეებს სამეცნიე...
სამუსიკისმცოდნეო სტუდენტური კონფერენცია-კონკურსი
18-04-2016
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ჩატარდება მეშვიდე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდ...