ბიბლიოთეკის შესახებ


თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ბიბლიოთეკის ფონდში შესულია სანოტო მასალა (დაახლოებით 110 000-ზე მეტი ერთეული), სამეცნიერო ლიტერატურა (დაახლოებით 55 000) მონოგრაფიების, სამეცნიერო კრებულებისა და სახელმძღვანელოების სახით. ბიბლიოთეკის კოლექცია შეიცავს აგრეთვე ხელნაწერ დოკუმენტებს, სამეცნიერო შრომებს, საკონცერტო აფიშებს, ბროშურებს, სამეცნიერო შრომებსა და ჟურნალ-გაზეთებს.


ბიბლიოთეკის ფონდში დაცულია რარიტეტული გამოცემებიც.

 

მიმდინარეობს აღნიშნული ფონდის ელექტრონულ კატალოგში Evergreen-ში შეყვანა.

 

კონსერვატორიის ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე (კვირის გარდა)

 

 

სამუშაო საათები:

ორშაბათი-პარასკევი: 10:00 - 19:00
შაბათი: 10:00 - 16:00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:


ბიბლიოთეკა

ტელ: (+995 32) 2 98 71 83

email: library@tsc.edu.ge