მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამის სალექციო ცხრილი -  I სემესტრი 2019-20 სასწ.წ.დღე

საათი

კლასი

საგანი

პედაგოგი


ორშაბათი

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


სამშაბათი

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


ოთხშაბათი


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


19.00-19.50

N423

მუსიკის საგნის სწავლების სტანდარტები

თ. თევდორაშვილი


21.00 -21.50

N421

 ქართული მუს. ფოლკლორის სწავლების მეთოდები

ო. კაპანაძე


ხუთშაბათი

 

 

 

 


 

 

 

 


19.00 -20.50

N406

სამუსიკო დიდაქტიკა  და მუსიკალურ-რიტმული აღზრდა

ნ.ჭალისური


 

 

 

 


 

 

 

 


პარასკევი

17.00-17.50

N406

სამუსიკო და ასაკობრივი ფსიქოლოგია

ნ. ტოროშელიძე


18.00-19.50

N421

ზოგადი და სამუსიკო პედაგოგიკა

რ. თაყაიშვილი


20.00-21.50

N421

სამუსიკო განათლების სისტემები

რ. თაყაიშვილი


 

 

 

 


 

 

 

 


შაბათი